Taalcursussen

Een nieuwe taal is een nieuwe wereld, ook als je er al wat in thuis bent.

De wereld van een nieuwe taal ontdekken? Meer thuiskomen in een taal?

Een boeiende verkenning! Maar ook de cultuur waarin die taal gedijt: zoveel dat we gerust kunnen spreken van een nieuwe wereld die (verder) opengaat.

Je een taal eigen maken, ze onderhuids leren voelen, dat is fun. Zoiets als een avontuur!

Zo zie ik dat ook. We bekijken samen waarvoor je de taal in de eerste plaats nodig zult hebben, dus probeer ik een precies beeld te krijgen van het soort communicatie, de bedoeling ervan en de betrokken gesprekspartners.

Mijn doelgerichte formule beoogt de ontwikkeling van 3 aandachtspunten:

  • Inzicht (aan de hand van relevante praktijkvoorbeelden)
  • Efficiënt luisteren (de kernboodschap begrijpen)
  • Spreekvertrouwen (dat we samen gaandeweg opbouwen)

We maken ook gebruik van online tools. Ook online cursussen via Webex, Zoom of Microsoft Teams zijn voortaan mogelijk.