Specifieke Sectoren

15 jaar ervaring als inside sales in de maritieme sector, ruim 15 jaar ervaring in de beleidsondersteunende milieusector, meer dan 30 jaar ervaring in het begeleiden van taalcursisten in havenbedrijven, logistieke bedrijven, banken, hospitalen, IT-bedrijven, voedingsbedrijven, ministeries en plaatselijke overheidsbesturen, technologiebedrijven, farmaceutische bedrijven:

Dit alles is van goudwaarde om te vertalen teksten in het juiste kader te situeren, de gepaste terminologie te gebruiken en naar de geest van het document te vertalen!