Taal op maat voor Professionele doeleinden.

Taaltrainingen, (beëdigde) Vertalingen en Revisies.

Aandacht voor Kwaliteit en Duidelijke Communicatie

VERTALINGEN

Wij verzorgen de vertaling van uw documenten, vanuit en naar het:

Nederlands
Engels
Duits
Frans
Spaans

SPECIFIEKE SECTOREN

U kan bij ons terecht voor teksten met betrekking tot volgende sectoren:

  • algemeen woordgebruik (voor een breed publiek)
  • economie, bedrijfsleven, management
  • transport en logistiek
  • socio-culturele thema’s
  • alternatieve geneeskunde

Tony Coppens - Zaakvoerder

Tony heeft de liefde voor talen in het bloed. Na onder andere een verblijf van 4 jaar in Zuid-Amerika, werd hij in 2003 voltijds taaltrainer. De jarenlange ervaring in de zakenwereld, zijn economische achtergrond, en zijn diverse opleidingen en interesses in de sociale en therapeutische context, bepalen de vakterminologie waarmee hij vertrouwd is. Sedert 2005 is Tony ook geregistreerd als beëdigd vertaler Nederlands/Spaans en Spaans/Nederlands.

TAAL OP MAAT - TAALSESSIES

Wij reiken een nieuwe structuur aan door middel van enkele concrete voorbeeldsituaties (in de doeltaal en in de vorm van vraag en antwoord) uit de dagelijkse praktijk van de trainee. De hierbij gebruikte termen behoren tot het referentiekader van de trainee of ze zijn makkelijk verstaanbaar omwille van hun sterke gelijkenis met andere reeds vertrouwde talen.