Vertalingen

Een Woord is een Woord

NL-FR, FR-NL, NL-EN, EN-NL, FR-EN, EN-FR, NL-ES, ES-NL, FR-ES, ES-FR, ES-EN, EN-ES

Met ons team van vakbekwame freelance vertalers voeren we deze vertaalcombinaties uit met de grootste zorg. Andere talencombinaties zijn mogelijk mits beschikbaarheid van de betrokken freelancer.

Daarbij stellen we volgende waarden voorop:

  • Accuraatheid, gebruik vakterminologie uit betrouwbare bronnen
  • Duidelijke afspraken: oplevering, melding bij onvoorziene vertraging, lay-out, facturatie, betaling
  • Veelzijdigheid: een breed gamma aan vakgebieden